Shri Ramakrishna Ashrama, Rajkot

Free Books : Teachings Of Swami Vivekananda

ભારતની અધોગતિનાં કારણો

ભૂતકાળની ઉપેક્ષા : આજકાલ એવો ક્રમ થઈ પડ્યો છે કે કોઈ હંમેશાં ભૂતકાળમાં દૃષ્ટિ કરે છે તેને લોકો દોષ દેવા બેસી જાય છે. એમ પણ કહેવાય છે કે ફરી ફરી ભૂતકાળ તરફ મીટ માંડ્યા કરવાને કારણે જ ભારતની આ દશા થઈ છે. એથી ઊલટું, મને તો આનાથી વિરુદ્ધની વાત સાચી લાગે છે. ભૂતકાળને જ્યાં સુધી ભૂલ્યા ત્યાં સુધી હિંદુંઓ જડ મૂર્છામાં જ જાણે પડી રહ્યા; અને જ્યાં એમણે ફરી ભૂતકાળ તરફ દૃષ્ટિ કરવા માંડી કે તરત જ બધી દિશામાં નવજીવનનો આવિષ્કાર થતો દેખાવા લાગ્યો.

સંકુચિત દૃષ્ટિબિંદુ : વિચાર કરતાં આપણને લાગ્યા વિના રહેશે નહીં કે આપણી કાર્યસરિતાને સીમિત કરવાથી, દૃષ્ટિબિંદુને સંકુચિત કરવાથી આપણી અધોગતિ થવા પામી છે. બીજી પ્રજાઓનાં કાર્ય સાથે આપણે આપણાં કાર્યની તુલના કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો નહીં; આપણી આજુબાજુ ચાલી રહેલી પ્રવૃત્તિ તરફ દૃષ્ટિ જ કરી નહીં, એ જ હિંદુ માનસના પતનનું મોટું કારણ છે.

ધર્મમાં વિકૃતિ :  આપણો ધર્મ રસોડામાં પૂરાઈ તો નહિ રહે એવો હવે ભય લાગે છે. આપણામાંના ઘણા હવે નથી વેદાન્તી કે નથી પુરાણી કે નથી તાંત્રિક, આપણે તો કેવળ અસ્પૃશ્યતાના ચુસ્ત હિમાયતીઓ છીએ. આપણો ધર્મ રસોડામાં જ ભરાઈ બેઠો છે. રસોઈનાં વાસણ એ આપણો ઈશ્વર છે,  ‘મને અભડાવશો નહિ, હું પવિત્ર છું’ એ આપણો ધર્મ છે. આવું ને આવું જો એકાદ સદી વધારે ચાલ્યા કરશે તો આખરે આપણે બધા પાગલખાનાના વાસી બની જઈશું. જીવનના સૂક્ષ્મ પ્રશ્નોને જ્યારે મન સમજી ન શકે ત્યારે સમજી લેવું કે આપણી બુદ્ધિ જડ બની ચૂકી છે, બધી મૌલિકતા નષ્ટ થઈ ગઈ છે; મન પોતાની કાર્યશક્તિ, ચિંતનશક્તિ અને બધું જ સામર્થ્ય ગુમાવી બેઠું છે અને ઘાંચીની ઘાણીના બળદની પેઠે નાના વર્તુલમાં ભમ્યા કરે છે.

સામાન્ય જનસમૂહ પરનો જુલમ : આમ જનતાની ઉપેક્ષાને હું આપણા દેશનું એક મોટું પાપ ગણું છું. એ આપણી અધોગતિનાં અનેક કારણોમાંનું એક છે. જ્યાં સુધી ભારતમાં આમવર્ગને ફરીથી યોગ્ય કેળવણી, યોગ્ય ખોરાક અને માવજત ન મળે ત્યાં સુધી રાજનીતિની ગમે તેટલી ચર્ચા કરશો તેનો કશો જ અર્થ નથી. આપણી કેળવણીને લગતા ખરચનો ભાર એ લોકો વહે છે, આપણા મંદિરો એ લોકો બાંધે છે, પણ બદલામાં એ લોકોને શું મળે છે ? લાત. એક રીતે એ લોકો આપણા ગુલામો બની ગયા છે. ભારતનું નવવિધાન આપણે કરવું હોય તો એ લોકોના શ્રેયને માટે આપણે પ્રયત્ન કરવા જ જોઈએ.

સ્ત્રીઓની ઉપેક્ષા : પ્રાણીમાત્રમાં એક જ ચૈતન્ય-આત્મા રહ્યો હોવાનું વેદાન્તમાં કહ્યું છે તે છતાં આ દેશમાં ‘સ્ત્રી’ અને ‘પુરુષ’ વચ્ચે મોટો ભેદ પાડવામાં આવ્યો છે. આનું કારણ કળવું ઘણું કઠિન છે. સ્ત્રીઓની નિંદા કરવા તમે હંમેશાં તત્પર રહો છો, પણ એમને ઊંચે લાવવા માટે તમે કશું કર્યું છે ખરું? સ્મૃતિઓ વગેરે લખીને, જડ નિયમોની શૃંખલામાં જકડીને માણસે સ્ત્રીઓને કેવળ ઉત્પાદન યંત્રની કક્ષાએ જ મૂકી દીધી છે ! જગન્માતાના પ્રતીકરૂપ સ્ત્રીઓને જો તમે ઊંચે નહીં લાવશો તો તમારા માટે પણ ઊંચે આવવાના બધા માર્ગો બંધ થઈ જશે. 

You cannot believe in God until you believe in yourself.- Swami Vivekananda

A few heart-whole, sincere, and energetic men and women can do more in a year than a mob in a century.- Swami Vivekananda

Arise ! Awake ! And Stop Not Till the Goal is Reached.- Swami Vivekananda

All power is within you, you can do anything & everything !- Swami Vivekananda

To be good & to do good, that is the whole of religion.- Swami Vivekananda

Purity, Patience & Perseverance are the three essentials to success, and above all Love !- Swami Vivekananda

Take the whole responsibility on your own shoulders, and know that you are the creator of your own destiny !- Swami Vivekananda

We are what our thoughts have made us, so take care about what you think.- Swami Vivekananda