Shri Ramakrishna Ashrama, Rajkot

Free Books : Teachings Of Shri Ma Saradadevi

પ્રકીર્ણ

* જ્યાં સુધી માણસમાં વાસનાઓ હોય, ત્યાં સુધી પુનર્જન્મ અટકે નહીં. વાસનાઓને લીધે તેને એક પછી એક શરીર ધારણ કરવા પડે છે. સાકરનો ગાંગડો ખાવાની ઇચ્છા રહી ગઈ હોય તો પણ દેહ ધરવો પડે.

* પૈસાદારે ઈશ્વર અને તેમના ભક્તોની ધન વડે સેવા કરવી. અને ગરીબે ભગવાનના નામનો જપ કરી તેમની આરાધના કરવી.

* ઈશ્વર પ્રત્યેના પ્રેમનો આધાર પોતાની આંતરિક લાગણી ઉપર છે. ઈશ્વર પ્રત્યે અનુરાગ એ જ મુખ્ય વાત છે.

* વૃંદાવનમાં ગોપબાળકોને શું જપ અને ધ્યાન દ્વારા શ્રીકૃષ્ણની તેમના પોતાના સ્વજન તરીકે પ્રાપ્તિ થઈ હતી? પ્રેમાભક્તિ દ્વારા જ તેમને ભગવાન મળ્યા હતા.

* પ્રેમ એ જ આપણે માટે જરૂરી વસ્તુ છે. માત્ર એ પ્રેમ દ્વારા જ શ્રીરામકૃષ્ણનું આધ્યાત્મિક કુટુંબ ફૂલ્યું ફાલ્યું છે.

* પોતાના ગુરુ પ્રત્યે શ્રદ્ધાભક્તિ હોવાં જોઈએ. ગુરુનો સ્વભાવ ગમે તેવો હોય છતાં પણ એકનિષ્ઠ ભક્તિને જોરે શિષ્યને મોક્ષ મળે છે.

* એ ખરું છે કે ઈશ્વર જ બધું કરે છે, પરંતુ બહુ જ થોડાને એવી ભાવના રહે છે. અહંકારથી પાગલ બની માણસો ધારે છે કે તેઓ જ બધું કરે છે, ઈશ્વરનો આશ્રય લેતા નથી. જે ઈશ્વર પર આધાર રાખે છે, તેને ઈશ્વર બધાં સંકટોમાંથી બચાવી લે છે.

* ઠાકુર સંબંધનાં સ્વપ્ન સાચાં છે, પણ પોતાના સંબંધી સ્વપ્નાં તેમને પોતાને કહેવાની પણ તેમણે પોતાના શિષ્યોને મનાઈ કરી હતી.

* એ ખરું છે કે ઈશ્વર જ પશુપ્રાણી પણ બનેલ છે. પરંતુ પૂર્વનાં સંસ્કાર અને કર્મ પ્રમાણે દરેકને ભોગવવું પડે છે. સૂર્ય એક જ છે, પરંતુ જુદી જુદી જગ્યાઓએ અને જુદા જુદા પદાર્થો પર તેનું પ્રતિબિંબ જુદું જુદું હોય છે.

* પ્ર : ઈશ્વર જ મનુષ્યને તેનું દરેક કૃત્ય કરવા પ્રેરણા આપે છે, એ શું ખરું નથી?

ઉ : હા, એ ખરું છે. પરંતુ માણસને તેનું ભાન છે? મોહાંધ બનીને તે એમ ધારે છે કે હું પોતે જ કર્તા છું - તે ઈશ્વર પર આધાર રાખતો નથી. જે ઈશ્વરની શરણાગતિ સ્વીકારે છે તેનો બેડો પાર છે.

* તમારી માતાની સેવા એ તમારું શ્રેષ્ઠ કર્તવ્ય છે એમ સમજો. પરંતુ જો તે તમારી આધ્યાત્મિક ઉન્નતિના રસ્તામાં આડી પડે તો વાત ફરી જાય છે.

* અમુક સંખ્યામાં ઈશ્વરના નામનો જપ કરવો, માળા ફેરવવી અથવા તો આંગળીના વેઢામાં ગણતરી કરવી, એ બધું ઈશ્વર તરફ મન વાળવામાં સહાય માત્ર છે. આમ તેમ દોડાદોડી કરવાનું મનનું કુદરતી વલણ હોય છે. ઉપર જણાવેલા ઉપાયોથી મન ઈશ્વર તરફ ખેંચાય છે.

* છબી એ શું તેમનું પ્રતીક નથી? તમે જેમ જેમ તેમની પ્રાર્થના કરતા જશો તેમ તેમ તે છબી દ્વારા તેમનો આવિર્ભાવ થતો જશે.

* સ્મરણાતીત કાળથી અસંખ્ય લોકોએ મૂર્તિઓની પૂજા કરી છે. અને તે દ્વારા મોક્ષ મેળવ્યો છે. શું તેનું કંઈ મહત્ત્વ નથી? શ્રીરામકૃષ્ણ કદી પણ આવા ભેદભાવના સાંકડા વિચારો ધારણ કરતા નહીં. બ્રહ્મ સર્વત્ર વિરાજે છે.

* જ્યાં જ્યાં ગુણ કે દોષની ચર્ચા થાય છે ત્યાં હાજર રહેનાર દરેકે તેમાં ઓછેવત્તે અંશે તેના ભાગીદાર બનવું પડે છે.

* ગમે તેવી નાનીસૂની હોય, તો પણ કોઈ વસ્તુને નકામી ગણી કાઢવી નહીં. જો તમે વસ્તુને સન્માન આપશો, તો તે વસ્તુ પણ તમને માન આપશે. નાનામાં નાનું કામ પણ માનપૂર્વક કરવું.

* માણસ ગમે તેટલો આધ્યાત્મિક હોય તેમ છતાં શરીરનો ઉપયોગ કરવા બદલ તેને છેક છેલ્લી પાઈ સુધીનો કર ભરવો પડે છે.

*  મહાન આત્મા અને સાધારણ મનુષ્ય વચ્ચે આટલો ફેર છે : દેહ છોડતી વખતે સાધારણ માણસ રડવા લાગે છે, જ્યારે મહાન આત્મા હસે છે. તેને મન મૃત્યુ રમત વાત છે.

* સાધનાની બાબતમાં પતિપત્ની બન્નેના વિચાર એક સરખા હોય તો આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ સરળ બને છે.

* એક શિષ્યે શ્રીમાને પૂછ્યું : ‘તમે શા માટે બીજાની મદદ લીધા વિના પોતાનાં બધાં જ કર્તવ્યમાં આટલાં બધાં વ્યસ્ત રહો છો?’ ત્યારે શ્રીમાએ જવાબમાં કહ્યું: ‘બેટા! પરિશ્રમી રહેવું સારું છે.’

* એક મહિલા ભક્તે બિલાડી સાથે રમત રમતમાં બિલાડીના માથા પર પોતાનો પગ મૂકી દીધો. શ્રીમાએ કહ્યું : ‘બેટા! તું શું કરે છે? મસ્તક તો ગુરુનું સ્થાન છે. ત્યાં પગ મૂકવો ન જોઈએ. એ બિલાડીને પ્રણામ કરો.’

* જે કંઈ ખાઓ તે પહેલાં ઈશ્વરને નૈવેદ્ય રૂપે ધરો. ઈશ્વરને ધરાવ્યા વિના ખાવું નહીં. જેવો તમારો ખોરાક તેવું તમારું લોહી. પવિત્ર ખોરાકમાંથી તમને પવિત્ર લોહી, પવિત્ર મન અને સત્ત્વ પ્રાપ્ત થાય છે. પવિત્ર મનમાં પ્રેમાભક્તિ જન્મે છે.

* એક ઈશ્વર જ સત્ય છે, બીજું બધું ખોટું છે.

* ઈશ્વરનો સાક્ષાત્કાર કરવો અને સદા તેમના વિચારોમાં મગ્ન રહેવું, એ જ જીવનનો ઉદ્દેશ છે.

You cannot believe in God until you believe in yourself.- Swami Vivekananda

A few heart-whole, sincere, and energetic men and women can do more in a year than a mob in a century.- Swami Vivekananda

Arise ! Awake ! And Stop Not Till the Goal is Reached.- Swami Vivekananda

All power is within you, you can do anything & everything !- Swami Vivekananda

To be good & to do good, that is the whole of religion.- Swami Vivekananda

Purity, Patience & Perseverance are the three essentials to success, and above all Love !- Swami Vivekananda

Take the whole responsibility on your own shoulders, and know that you are the creator of your own destiny !- Swami Vivekananda

We are what our thoughts have made us, so take care about what you think.- Swami Vivekananda