Shri Ramakrishna Ashrama, Rajkot

Free Books : Teachings Of Shri Ma Saradadevi

આશાની વાણી

* ડરશો નહિ, માનવજીવન દુ:ખથી ભરેલું છે, અને ભગવાનનું નામ લઈને માનવીએ ધીરજથી બધું સહેવાનું છે. કોઈપણ, અરે માનવદેહમાં ઈશ્વર પણ, શરીર અને મનની યાતનાથી બચી શકે તેમ નથી. અવતારો, સંતો અને સાધુઓને પણ દુ:ખની અગ્નિપરીક્ષામાંથી પસાર થવું પડે છે. કારણ કે, તેઓ સાધારણ માણસોનાં બંને પ્રકારનાં પાપો-કરવાનાં કર્મો નહીં કરવાથી અને નહીં કરવાનાં કર્મો કરવાથી લાગતાં પાપો- પોતાના ઉપર લઈ લે છે અને એ રીતે માનવ જાતના ભલા માટે પોતાનું બલિદાન આપે છે.

* કોઈ બધો વખત યાતના ભોગવી શકે નહીં: પૃથ્વી પર કોઈ આખી જિંદગી દુ:ખમાં કાઢવાનું નથી. દરેક કર્મ તેનું પરિણામ લાવે છે અને તે પ્રમાણે દરેકને તક મળે છે.

* મારું બાળક કાદવથી ખરડાઈ ગયું હોય અથવા તેને ધૂળ ચોંટી ગઈ હોય, તો તેને સાફ કરવાની અને પછી મારા ખોળામાં લેવાની શું મારી ફરજ નથી?

* પરંતુ વત્સ! ચિંતા કરવી નહીં. આ સાંસારિક સંબંધો ક્ષણિક છે. આજે તે બધા સંબંધો જીવનનું સર્વસ્વ હોય એમ લાગે છે અને આવતી કાલે એ બધા ખલાસ થઈ જાય છે. તમારો સાચો સંબંધ તો ઈશ્વર સાથે છે.

 * તમારું હૃદય તારાઓના જેવું નિર્મળ કરવા માટે ઈશ્વરની પ્રાર્થના કરો. નિયમિત અને અંત:કરણ પૂર્વકનાં જપ અને ધ્યાનને પરિણામે તમને માલૂમ પડશે કે ઈશ્વર તમારી જોડે વાત કરે છે. તમારી બધી ઇચ્છાઓ પૂરી થશે અને તમને શુદ્ધ આનંદનો અનુભવ થશે.

* જો કોઈ ભગવાનનો આશરો લે તો વિધિના લેખ પણ ભુંસાઈ જાય છે. એવા માણસના સંબંધમાં વિધિએ જે લખ્યું હોય છે, તે પોતાને હાથે ભૂંસી નાખે છે.

* મુસીબતો તો આવે. પણ તે કંઈ જિંદગીભર બેઠી રહેતી નથી. તમને ખ્યાલ આવશે એ બધી પૂલ નીચેના પાણીની માફક સડસડાટ ચાલી જાય છે.

* ઠાકુર કહેતા: ‘જેઓ મારી પ્રાર્થના કરે છે, તેમના મૃત્યુ સમયે મારે તેમની પડખે ઊભું રહેવું પડશે.’ આ તેમના પોતાના શ્રીમુખના શબ્દો છે.

* તમારા મનનો બોજો શ્રીરામકૃષ્ણ સમક્ષ ધરી દો. આંસુ સારતાં સારતાં તમારી તકલીફની વાતો તેમને કરો. તો તમારી ઇચ્છિત વસ્તુ તેઓ તમારા હાથમાં મૂકે છે, એવું તમને જણાશે.

* સંસારસાગર તરવા માટે જે ખરેખર આતુર છે, તે ગમે તે રીતે પોતાનાં બંધન તોડશે. કોઈ પણ તેને જકડી રાખી શકશે નહીં.

* કદી ડરતા નહીં. તેઓ સદા તમારી સંભાળ રાખે છે. તેમનું કામ કરો અને સાધના ચાલુ રાખો. રોજેરોજ થોડું થોડું કામ કરીએ તો મનમાંથી નકામા વિચારો નાસી જાય છે.

* કાશીધામ ઈશ્વરીસત્તાથી તરબોળ છે. ભક્ત હોય કે નાસ્તિક હોય અથવા બીજા કોઈ ધર્મનો હોય, અરે, ગમે તે જીવજંતુ હોય, પણ જો તે કાશીમાં મરે તો ચોક્કસ તેનો મોક્ષ થાય છે. ભગવાન શ્રી કાશીવિશ્વનાથનો લિંગસ્પર્શ કરવાથી, કાશીની જાત્રા કરનાર મહાન પાતકીઓનાં પાપનો પણ નાશ થઈ જાય છે.

* અવિવાહિત માણસ ઈશ્વરને પ્રાર્થના કરે કે નહિ, પણ તે અર્ધો મુક્ત છે. ઈશ્વરના તરફ જરાક આકર્ષણ થાય એટલે તે ઝડપથી આગળ વધવા લાગે છે.

* ઈશ્વર આપણો પોતાનો છે. આ તો શાશ્વત સંબંધ છે. તેમને માટે જેટલા પ્રમાણમાં લાગણીની આતુરતા હોય, તેટલા પ્રમાણમાં તેમનો સાક્ષાત્કાર થાય છે. બીવું નહીં. તમારું કોઈ રક્ષણ કરી રહ્યું છે, એ વાત સદા યાદ રાખો.

You cannot believe in God until you believe in yourself.- Swami Vivekananda

A few heart-whole, sincere, and energetic men and women can do more in a year than a mob in a century.- Swami Vivekananda

Arise ! Awake ! And Stop Not Till the Goal is Reached.- Swami Vivekananda

All power is within you, you can do anything & everything !- Swami Vivekananda

To be good & to do good, that is the whole of religion.- Swami Vivekananda

Purity, Patience & Perseverance are the three essentials to success, and above all Love !- Swami Vivekananda

Take the whole responsibility on your own shoulders, and know that you are the creator of your own destiny !- Swami Vivekananda

We are what our thoughts have made us, so take care about what you think.- Swami Vivekananda