Shri Ramakrishna Ashrama, Rajkot

Free Books : Teachings Of Shri Ma Saradadevi

દિવ્ય કૃપા

* પ્ર : મારા પર ઈશ્વરની કૃપા ક્યારે ઊતરશે ?

  ઉ : કોઈ માણસ સાધના કરે છે, માટે તેના પર પ્રભુની કૃપા થવી જ જોઈએ એવો કંઈ નિયમ નથી. જૂના વખતમાં ઋષિઓ હજારો વર્ષો સુધી પગ ઊંચા રાખી અને માથું નીચે લટકાવી તથા અગ્નિ પ્રગટાવી તપ કરતા. તેમ છતાં બહુ થોડા ઉપર જ તેમની કૃપાદૃષ્ટિ થતી.

* પ્ર : માતાજી ! મેં ખૂબ તપશ્ર્ચર્યા તથા જપ કર્યાં છે, છતાં મને કંઈ મળ્યું નથી.

  ઉ : ઈશ્વર માછલી કે શાકભાજી જેવો નથી કે તમે તેને અમુક કિંમતે ખરીદી શકો.

* પ્ર : માતાજી ! હું આપની પાસે વારંવાર આવું છું અને હું ધારું છું કે મને આપનો કૃપાપ્રસાદ મળ્યો છે, પણ મને તેની કાંઈ ખબર પડતી નથી.

  ઉ : વત્સ ! માની લે કે તને પથારી સાથે જ બીજી જગ્યાએ લઈ જાય છે. એ સ્થિતિમાં જાગતાંવેંત જ શું તને ખબર પડશે કે તું કોઈ બીજી જગ્યાએ આવ્યો છે? નહીં જ. તારી તંદ્રા પૂરેપૂરી ઊડી ગયા પછી જ તને ખબર પડવાની કે તું નવી જગ્યાએ આવ્યો છે.

* પ્ર : ઈશ્વરનાં દર્શન કેવી રીતે થાય ?

  ઉ : તે તો તેમની કૃપા દ્વારા જ થાય. પરંતુ માણસે ધ્યાન અને જપ તો કરવાં જ જોઈએ. તેમ કરવાથી મનના મળ દૂર થાય. સેવાપૂજા અને એવી એવી આધ્યાત્મિક સાધનાઓ કરવી જોઈએ. જેમ ફૂલને હાથમાં લેવાથી તેની સુગંધ આવે છે અથવા ઓરસિયા પર ઘસવાથી જેમ સુખડમાંથી સુવાસ નીકળે છે, તે જ રીતે પરમાત્માનું હંમેશાં ચિંતન કરવાથી આધ્યાત્મિક જાગૃતિ આવે છે.

* તેમની કૃપા વિના કંઈ દહાડો વળે નહીં. ‘અમે આટલા જપ કર્યા છે, અમે આટલી સાધના કરી છે’, પણ એમાંનું કંઈ જ બહુ કામ આવતું નથી. મહામાયા રસ્તો છોડે નહીં ત્યાં સુધી કોઈને યે મોક્ષ ક્યાંથી મળે? ઓ માનવી! પ્રભુનો આશરો લે! તેમની શરણાગતિ સ્વીકાર! એમ કરીશ તો જ મહામાયા પ્રસન્ન થશે અને મુક્તિનો રસ્તો ખુલ્લો થશે.

* ઈશ્વરનો આશરો લે તો જ માનવીનો ઉદ્ધાર થાય છે.

* કોઈ શિષ્યના નિરાશાથી ભરેલા કાગળની વાત સાંભળીને માતાજીએ ગંભીરતાથી અને ભારપૂર્વક કહ્યું: ‘એમ બને જ કેમ? શું ઠાકુરનું નામ સત્ત્વ વિનાનું છે? જેઓ અહીં આવ્યા છે અને ઠાકુરનું ચિંતન કરે છે તેમને અવશ્ય એક દિવસ ઇષ્ટનાં દર્શન થશે. તેમના જીવન દરમિયાન તેમ નહીં થયું હોય તો છેવટે તેમના મૃત્યુ પહેલાંની ક્ષણે તો ઇષ્ટનાં દર્શન થશે જ થશે.’

* હૃદયના ઊંડાણમાંથી નિત્ય ભગવાનનું નામ લેતા રહો અને પૂરેપૂરા ભાવે ઠાકુરનું શરણ લો. આસપાસની પરિસ્થિતિ પ્રત્યે તમારા મનની પ્રતિક્રિયા કેવા પ્રકારની થાય છે, તે જાણવાની પંચાતમાં ન પડો; અને આધ્યાત્મિકતાને માર્ગે તમે આગળ વધો છો કે નહીં અથવા કેટલા આગળ વધ્યા છો તેની ગણતરી કરવામાં કે નાહકનો જીવ બાળવામાં વખત ગુમાવો નહીં. પોતાની પ્રગતિનો અંદાજ પોતે કાઢવો એ તો અહંકાર છે. ગુરુ અને ઈષ્ટની કૃપામાં શ્રદ્ધા રાખો.

* તમારાં કાર્યોમાં અને બોલચાલમાં સરળ બનો. તમે બડભાગી છો એવો તમને અનુભવ થશે! તેમના આશીર્વાદ તો પૃથ્વી પરનાં બધાં પ્રાણીઓ પર હંમેશાં વરસી રહ્યા છે. તેને માટે માગણી કરવાની જરૂર નથી. અંત:કરણપૂર્વક ધ્યાન ધરો એટલે ઈશ્વરની અપાર દયા તમારી સમજમાં આવશે. ઈશ્વર તો સરળતા, સાધુતા અને પ્રેમ માગે છે. ઉપલકિયા શબ્દોના બબડાટ તેમના પર અસર પાડી શકતા નથી.

* ઈશ્વર સાક્ષાત્કારના સંબંધમાં માતાજીએ કહ્યું છે : ‘વત્સ! એ કેવો છે તેની ખબર છે? એ તો બાળકના હાથમાંના સાકરના ગાંગડા જેવો છે. એ આપી દેવા ઘણા માણસો તેને વીનવે છે, પણ તેમનામાંથી કોઈને તે આપતું નથી. પરંતુ તેમ છતાં ગમે તેને તે એકદમ આપી પણ દે છે. કોઈ માણસ ઈશ્વરના સાક્ષાત્કાર માટે આખી જિંદગી આકરી તપસ્યા કરે છે. પણ તે સફળ થતો નથી. જ્યારે બીજા કોઈને બહુ જ થોડે પ્રયત્ને સાક્ષાત્કાર થઈ જાય છે. તેનો આધાર ઈશ્વરની કૃપા ઉપર છે, મરજી પડે તેના ઉપર એમની કૃપા થઈ જાય છે. કૃપા એ જ મુખ્ય વસ્તુ છે.’

* જેણે એકવાર પણ ભગવાનની ખરેખરી પ્રાર્થના કરી છે, તેને કંઈ બીવાનું રહેતું નથી. અહર્નિશ પ્રાર્થના કરવાથી તેમની કૃપા દ્વારા પ્રેમભક્તિનો ઉદય થાય છે. બેટા! આ પ્રેમ જ આધ્યાત્મિક જીવનનું સારતત્ત્વ છે, વૃંદાવનની ગોપીઓને તે પ્રાપ્ત થયું હતું. સંસારમાં શ્રીકૃષ્ણ સિવાય તેમને બીજી કોઈ વાતનું ભાન ન હતું.

* દરેક જણ નિસાસો નાખીને કહે છે, ‘આ સંસારમાં આટલું બધું દુ:ખ છે. અમે ઈશ્વરની આટલી બધી પ્રાર્થના કરી, તેમ છતાં દુ:ખનો પાર નથી.’ પરંતુ દુ:ખ તો ઈશ્વરની બક્ષિસ છે. એ તો તેમની કરુણાનું પ્રતીક છે.

* ભગવાનની દયા એ જ જરૂરની વસ્તુ છે. ભગવાનની કૃપા માટે જ માગણી કરવી.

* મનુષ્ય અવતારમાં ક્યાંય પણ સુખ નથી. ખરેખર સંસાર દુ:ખથી ભરેલો છે. સુખ તો નામનું જ છે. જેના ઉપર ઠાકુરની દયા થઈ છે, તે જ તેમને સાક્ષાત્ ઈશ્વરરૂપે ઓળખી શક્યા છે, અને યાદ રાખો કે એ જ એક માત્ર સુખ છે.

* તમે જુઓ છો ને કે નીચાણમાં જવું એ પાણીનો સ્વભાવ છે, પણ સૂર્યનાં કિરણો તેને ઊંચે આકાશ તરફ લઈ જાય છે. તે જ રીતે હલકી વસ્તુઓ તરફ-ભોગના પદાર્થો તરફ જવું એ તો મનનો સ્વભાવ જ છે, પરંતુ ઈશ્વરની દયા મનને ઉચ્ચ વિષયો તરફ વાળી શકે છે.

You cannot believe in God until you believe in yourself.- Swami Vivekananda

A few heart-whole, sincere, and energetic men and women can do more in a year than a mob in a century.- Swami Vivekananda

Arise ! Awake ! And Stop Not Till the Goal is Reached.- Swami Vivekananda

All power is within you, you can do anything & everything !- Swami Vivekananda

To be good & to do good, that is the whole of religion.- Swami Vivekananda

Purity, Patience & Perseverance are the three essentials to success, and above all Love !- Swami Vivekananda

Take the whole responsibility on your own shoulders, and know that you are the creator of your own destiny !- Swami Vivekananda

We are what our thoughts have made us, so take care about what you think.- Swami Vivekananda