Shri Ramakrishna Ashrama, Rajkot

Free Books : Life Of Swami Vivekananda

અમેરિકામાં વેદાન્તપ્રચાર-૨

સ્વામીજી જેવા ન્યૂયોર્ક આવ્યા કે તરત જ તેમણે વર્ગવ્યાખ્યાનો લેવાનું શરૂ કરી દીધું. કૃપાનંદ (લિયોન લેન્ડ્સબર્ગ) ૨૨૮ વેસ્ટ, ૩૯મી શેરીમાં લોજના મકાનમાં રહેતા હતા અને સ્વામીજીએ એ સ્થળને પોતાનું મુખ્ય મથક બનાવી દીધું. તેઓ ઘણી ઉત્કટતા અને ખંત સાથે ફરતા. જે લોકો એમના કાર્યને કાર્યાન્વિત કરી શકે એવા લોકો માટે એક દૃઢ દાર્શનિક આધારશિલા રચવા પાછળ તેમની સંપૂર્ણ શક્તિ પૂર્ણપણે કેન્દ્રિત થઈ હતી. પોતાના સંદેશને વધુ સુવ્યવસ્થિત રૂપે મૂકવો એ એમનું લક્ષ્ય હતું. યોગના અભ્યાસના આરંભકો અને થોડા વધુ શીખેલા એવા દરેક માટે જુદા જુદા વર્ગોમાં ચાર યોગનું શિક્ષણ અપાતું હતું. પોતાના શિઘ્રલિપિક જોસીયાહ જ્હોન ગુડવીન અને ઘર સંચાલક, મંત્રી અને જનરલ આસીસ્ટન્ટ એવા સારાહ એલેન વાલ્ડો સ્વામીજી સાથે હતાં અને તેમણે આ વર્ગવાર્તાલાપોને નાના અભ્યાસપુસ્તક રૂપે પ્રસિદ્ધ કરવાની તૈયારીઓ આરંભી દીધી. આ ચાર પુસ્તકો ‘કર્મયોગ, ભક્તિયોગ, રાજયોગ અને ધર્મનાં વિજ્ઞાન  અને દર્શન’ના નામે પ્રસિદ્ધ થયાં. જ્યારે તેઓ ચાલ્યા જશે ત્યારે આ ‘પોતાના કાર્યની આધારશિલા રચશે’ એમ કહીને તેઓ આ વિશે ઘણા આતુર બન્યા.

પશ્ચિમના આધુનિક બુદ્ધિપ્રધાન લોકોને સારી રીતે ગ્રાહ્ય બની તે રીતે એ પુસ્તકોમાં રહેલા ભારતીય વિચારો અને રૂપોને પુન: નવું રૂપ આપવું જોઈએ એમ સ્વામીજીને લાગ્યું હતું. આલાસિંગાને લખતાં તેમણે પોતાની આ ઇચ્છા વ્યક્ત કરી હતી: ‘અંગ્રેજી ભાષામાં હિંદુ આદર્શોને - વિચારોને મૂકવા અને પછી શુષ્ક તત્ત્વજ્ઞાન અને જટિલ પૌરાણિક કથાઓ તેમજ વિચિત્ર અને ચમકાવી દેતા મનોવિજ્ઞાન અને ધર્મ સરળસહજ, લોકપ્રિય બની રહે અને ઉચ્ચપ્રતિભાવાળા લોકોની આવશ્યકતાઓને સંતોષી શકે એવી રીતે સમજાવવાં અને તેમનું યોગ્ય રીતે નિરૂપણ કરવું એ એક ભગીરથ કાર્ય છે; અને જેમણે આ બધાંને આત્મસાત્ કર્યાં હોય તે આ બધું સમજી શકે તેમ છે. અમૂર્ત અદ્વૈત દૈનંદિન જીવનમાં જીવંત અને કાવ્યાત્મક બનવું જોઈએ; અત્યંત જટિલતાભરી પુરાણકથાઓમાંથી સઘન નૈતિક રૂપો ઉદ્‍ભવવાં જોઈએ અને અતિશય ગૂંચવી નાખે તેવા યોગના સિદ્ધાંતોમાંથી વધુ વૈજ્ઞાનિક અને વ્યાવહારિક મનોવિજ્ઞાન નીપજવાં જોઈએ; અને આ રીતે આ બધાંને એક નાનું બાળક પણ ગ્રહણ કરી શકે તે રૂપમાં રજૂ કરવાં જોઈએ; આ છે મારું જીવનકાર્ય.’

 

You cannot believe in God until you believe in yourself.- Swami Vivekananda

A few heart-whole, sincere, and energetic men and women can do more in a year than a mob in a century.- Swami Vivekananda

Arise ! Awake ! And Stop Not Till the Goal is Reached.- Swami Vivekananda

All power is within you, you can do anything & everything !- Swami Vivekananda

To be good & to do good, that is the whole of religion.- Swami Vivekananda

Purity, Patience & Perseverance are the three essentials to success, and above all Love !- Swami Vivekananda

Take the whole responsibility on your own shoulders, and know that you are the creator of your own destiny !- Swami Vivekananda

We are what our thoughts have made us, so take care about what you think.- Swami Vivekananda