Shri Ramakrishna Ashrama, Rajkot

Free Books : Life Of Swami Vivekananda

અમેરિકાના આરંભના દિવસો

સમૃદ્ધિથી આંજી દે તેવા અને પશ્ચિમની સંશોધનાત્મક પ્રતિભારૂપ શિકાગોમાં આવી પહોંચતાં સ્વામીજી એક બાળકની જેમ મૂંઝવણમાં પડી ગયા. તેમને ખબર પડી કે ધર્મ પરિષદ સપ્ટેમ્બર સુધી મળવાની ન હતી. અને કોઈક માન્ય ધાર્મિક સંગઠનનાં પ્રમાણપત્રો વિના તેમાં કોઈ પ્રતિનિધિ તરીકે હાજરી આપી શકે નહિ આ તેમને નિરાશામાં મૂકી દે તેવું હતું. તેઓ હિંદુધર્મના પ્રતિનિધિ છે એવો પરિચય કરાવી શકે એવા કોઈ કાગળો પણ તેમની પાસે ન હતા. વળી આવા ખર્ચાળ દેશમાં તેઓ બે માસ સુધી રહી શકે એટલા માટેના પૂરતા પૈસા પણ તેમની પાસે ન હતા. આથી અમેરિકામાંના તેમના રોકાણના શરૂઆતના દિવસો તેમના પરિવ્રાજક તરીકેના દિવસોને લંબાવનારા દિવસો જ હતા. કેમ કે તેઓ અનિશ્ચિતતાથી ભરપૂર હતા. માત્ર પરમકૃપાળુ પરમાત્મા જ તેમને સહાય કરી શકે એમ હતા. સ્વામીજી ભાગ્યનું ઘડતર કરનારા માનવ હતા, તેથી પરમાત્માએ બતાવ્યું તે રીતે તેઓ લગભગ બધાં જ દેખાતાં વિઘ્નો પાર કરી ગયા. વાનકુંવરથી શિકાગો જતાં ટ્રેઈનમાં તેઓ મિસ કેથેરિન સેનબોર્નના પરિચયમાં આવ્યા હતા. તે બહેને બોસ્ટનમાં પોતાના અતિથિ થવા સ્વામીજીને નિમંત્રણ આપ્યું હતું. તે બહેના પ્રયાસથી સ્વામીજીને હાર્વર્ડ યુનિવર્સિટીના પ્રોફેસર સાહેબે ધર્મ પરિષદના ચેરમેનને ઉદ્દેશીને સ્વામીજીના પરિચય સ્વરૂપે એક પત્ર આપ્યો. આ પત્રમાં ડૉ. રાઈટે એવું વિધાન કર્યું: ‘આપણા બધા વિદ્વાન પ્રોફેસરોનો સરવાળો કરીએ તેમના કરતાં વધારે વિદ્વાન હોય તેવો માણસ અહીં છે.’

ધર્મ પરિષદ શરૂ થાય તે પહેલાં બે દિવસે સ્વામીજી શિકાગો પાછા ફર્યા. પરંતુ પૂર્વના પ્રતિનિધિઓનું આતિથ્ય કરનારી સમિતિનું સરનામું તેઓ ભૂલી ગયા છે તે જાણી તેઓ હેબતાઈ ગયા. સ્વામીજીએ એક રાત એક બોક્સકાર (આને ભારતમાં ‘ગુડ્‍ઝ વેગન’ કહે છે)માં રેલવેના ફાઈટ-યાર્ડમાં આરામ કરીને વિતાવી. સવારમાં સ્વામીજી તેમને આ મુશ્કેલીમાં મદદરૂપ થઈ શકે તેવા કોઈક માણસની શોધમાં નીકળી પડ્યા. પરંતુ અશ્વેત માણસને મદદ કરે તેવું કોઈ મળી જાય એ વાત સહેલી ન હતી. નિરર્થક ખોજથી થાકી જઈને સ્વામીજી એક રસ્તા પર બેસી પડ્યા. તેમણે પોતાની જાતને પરમાત્માની ઇચ્છાને અધીન કરી દીધી. એકાએક રાજ ઘરાનાનાં હોય તેવાં એક બહેન સામેના એક ફેશનેબલ મકાનમાંથી ત્યાં આવી ચડ્યાં; સ્વામીજી પાસે આવ્યાં અને મદદ કરવાની તત્પરતા દાખવી. આ બાનુ હતાં શ્રીમતી જ્યોર્જ ડબલ્યુ. હેઈલ. એમનું મકાન સ્વામીજી ભવિષ્યમાં અમેરિકામાં હોય ત્યાં સુધી તેમનું કાયમી સરનામું બની રહેવાનું હતું. કેમ કે શ્રીમાન અને શ્રીમતી હેઈલ, તેમની પુત્રીઓ - મેરી અને હેરિયેટ અને તેમનાં પિતરાઈઓ - ઈસાબેલા અને હેરિયેટ - એમ સમગ્ર પરિવાર સ્વામીજીનો અનુયાયી બની ગયો. પાછળથી સ્વામીજી જોન બી. લાયોનના સંપર્કમાં આવ્યા. તેઓ ધર્મ પરિષદ દરમિયાન સ્વામીજીના ઓફિસિયલ યજમાનો બનવાનાં હતાં.

 

You cannot believe in God until you believe in yourself.- Swami Vivekananda

A few heart-whole, sincere, and energetic men and women can do more in a year than a mob in a century.- Swami Vivekananda

Arise ! Awake ! And Stop Not Till the Goal is Reached.- Swami Vivekananda

All power is within you, you can do anything & everything !- Swami Vivekananda

To be good & to do good, that is the whole of religion.- Swami Vivekananda

Purity, Patience & Perseverance are the three essentials to success, and above all Love !- Swami Vivekananda

Take the whole responsibility on your own shoulders, and know that you are the creator of your own destiny !- Swami Vivekananda

We are what our thoughts have made us, so take care about what you think.- Swami Vivekananda